Dergimiz Türkiye'de ve Dünya'da İş Sağlığı Güvenliği Kültürüne katkıda bulunmak amaçlı kurulmuştur. Amacımız İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesidir.